BERRITANTAK: Izenburua: “Patenteak eta Jabego intelektuala, ba ote dute zerikusirik nire jarduera profesionalarekin?”/Título: “Patentes y propiedad intelectual ¿Pueden tener algo que ver con mi actividad profesional?